นายกฯเตรียมเคาะค่าเช่าพื้นที่ศก.พิเศษ25มิ.ย.นี้

นายกฯเตรียมเคาะค่าเช่าพื้นที่ศก.พิเศษ25มิ.ย.นี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ว่า วันที่ 25 มิถุนายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าและการพัฒนาพื้นที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นที่รวมกว่า 8,800 ไร่ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว หนองคาย และเชียงราย ซึ่งจะทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดที่มอบหมายให้ กนอ.เข้าไปดำเนินการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใดจะเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการพัฒนา 

ในส่วนของ กนอ.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมฯ แต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแผนที่จะจัดตั้งนิคมฯ โดยใช้พื้นที่ประมาณ 780 ไร่ ใช้งบของกนอ.ลงทุนไร่ละประมาณ 1-1.5 ล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนสูงถึง 10 เท่า หรือไร่ละประมาณ 10 ล้านบาท กนอ.จะเริ่มเข้าไปดำเนินการพัฒนาปี 2559-2560 และนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นจะพร้อมรับการลงทุนจากเอกชนได้ในปี 2561 ส่วนแปลงที่ 2 พื้นที่ 1,200 ไร่ จะเปิดให้เอกชนประมูลเข้าดำเนินการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่อไป 

สำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังตลาดการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาเปิดตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) มีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เขตปฏิรูป และที่ดินสาธารณะให้เป็นที่ราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 6 จังหวัด ส่วนการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 กำหนดพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียด

 
Email : contact.ban4u@gmail.com