ศุลกากรต่างประเทศเชื่อมั่นไทย ตรวจเข้มถิ่นกำเนิดสินค้าลดลง

ศุลกากรต่างประเทศเชื่อมั่นไทย ตรวจเข้มถิ่นกำเนิดสินค้าลดลง

กรมการค้าต่างประเทศ เผยคู่ค้าตรวจสอบย้อนหลังถิ่นกำเนิดสินค้าลดลงต่อเนื่อง เหตุศุลกากรต่างประเทศเชื่อมั่นสินค้าไทยผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์เดินแผนพัฒนาระบบการตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกศุลกากรปลายทาง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยว่า กรมฯได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลี เป็นต้นในการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการไทย เพื่อป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดจากไทย โดยผลการตรวจสอบพบว่า สินค้าที่ส่งออกจากไทยมีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ของประเทศผู้นำเข้าปลายทาง นับเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าไทย รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจถูกตรวจสอบย้อนหลังจากศุลกากรประเทศปลายทางได้ด้วย

ทั้งนี้ กรมฯ มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่เข้มงวดและรัดกุมก่อนการส่งออก ที่เรียกว่าระบบ “ROVERs” เพื่อยืนยันว่าสินค้ามีการผลิตจากประเทศไทยจริง ไม่ได้เป็นสินค้าที่มีการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งระบบดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการยื่นผลการตรวจคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อไปประกอบการยื่น Form ต่างๆ ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ดีผู้ส่งออกจะต้องให้ความสำคัญกับการจำแนกแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การคำนวณมูลค่าวัตถุดิบให้ถูกต้อง โดยต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องในแต่ละครั้งของการส่งออก

ล่าสุด กรมฯ ได้จัดทำระบบ Thailand Certificate On-line Inquiry System หรือ TCOIS เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ศุลกากรปลายทางให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของไทยแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ศุลกากรปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ทันที และในปัจจุบันมีประเทศที่ยื่นคำขอใช้ระบบ TCOIS แล้วจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีรัสเซีย และเมียนมา ซึ่งกรมฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ TCOIS เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : www.thansettakij.com

25 มีนาคม 2562
 
Email : contact.ban4u@gmail.com