ยอดขายที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดใต้ครึ่งปีทะลัก

ยอดขายที่อยู่อาศัย 4 จังหวัดใต้ครึ่งปีทะลัก

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เปิดเผยถึงผลผลการสำรวจที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ในพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 495 โครงการ รวม 52,069 หน่วย มีมูลค่า 262,261 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 322 โครงการ อาคารชุด 111 และวิลล่า 62 โครงการ โดยมีหน่วยเหลือขายจำนวน 14,346 หน่วย แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 9,711 หน่วย อาคารชุด 4,302 หน่วย และ วิลล่า 333 หน่วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

6 ธันวาคม 2561
 
Email : contact.ban4u@gmail.com