ประกาศนี้หมดอายุแล้วค่ะ
 

ขายรีสอร์ท ริมทะเล จันทบุรี พร้อมทำธุรกิจต่อได้เลย

 
ประเภท : รีสอร์ท
ราคา : 65,000,000.00 บาท
 

ขายรีสอร์ท ริมทะเล จันทบุรี พร้อมทำธุรกิจต่อได้เลย

ขายรีสอร์ท ริมทะเล จันทบุรี พร้อมทำธุรกิจต่อได้เลย มีพื้นที่ 2-0-99 ไร่ มีบ้านพัก 14 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ ห้องพัก ตกแต่งพร้อมให้บริการต่อ ตอนนี้รีสอร์ทยังดำเนินธุรกิตต่อ เจ้าของต้องการขายเพราะไม่มีเวลาเข้าไปดู ที่รีสอร์ท มีพนักงานดูแลและทำงานปกติ ลูกค้ามีเข้ามาพักเรื่อยๆ มีพื้นที่ริมทะเล พร้อมสระว่ายน้ำ และ บ้านpoolวิลล่า สระว่ายน้ำส่วนตัว 
มี 14 อาคารพร้อมสระว่ายน้ำ ห้องพัก ตกแต่งพร้อมให้บริการต่อ ตอนนี้รีสอร์ทยังดำเนินธุรกิตต่อ เจ้าของต้องการขายเพราะไม่มีเวลาเข้าไปดู 
ขายรีสอร์ท ริมทะเล จันทบุรี พร้อมทำธุรกิจต่อได้เลย มีพื้นที่ 2-0-99 ไร่ มีบ้านพัก 27 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ ห้องพัก ตกแต่งพร้อมให้บริการต่อ ตอนนี้รีสอร์ทยังดำเนินธุรกิตต่อ เจ้าของต้องการขายเพราะไม่มีเวลาเข้าไปดู ที่รีสอร์ท มีพนักงานดูแลและทำงานปกติ ลูกค้ามีเข้ามาพักเรื่อยๆ มีพื้นที่ริมทะเล พร้อมสระว่ายน้ำ และ บ้าน pool villa สระว่ายน้ำส่วนตัว 

→ พื้นที่ 2-0-99 ไร่ 
→ อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

รายการที่1 อาคารสำนักงาน 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารสำนักงาน คสล.ชั้นเดียว 
การใช้ประโยชน์ : สำนักงาน 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 250.00 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร : กว้าง 10.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ห้องโถงโล่ง, ห้องเก็บของ และห้องน้ำ 


รายการที่2 อาคารห้องพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว (แบบจำนวน 8 ห้อง) 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารห้องพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว (แบบจำนวน 8 ห้อง) 
การใช้ประโยชน์ : พักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 226.50 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 6.90 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องโถงโล่ง 

รายการที่3 อาคารห้องพักอาศัย คสล.2ชั้น (แบบพัก 10 คน พร้อมห้องสัมมนา) 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารห้องพัก 2 ชั้น 
การใช้ประโยชน์ : ห้องพักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 293.90 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร :กว้าง10.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องโถงโล่ง, ห้องสัมมนา และห้องน้ำ 
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องนอน, ห้องน้ำ และเฉลียง 


รายการที่ 4 อาคารห้องพักคนงาน คสล. ชั้นเดียว 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารห้องพักอาศัยชั้นเดียว 
การใช้ประโยชน์ : พักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 64.35 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 4.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร) 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องโถงและห้องน้ำ 


อาคารหลังที่ 5 อาคารห้องพักคนงาน คสล. ชั้นเดียว และห้องเก็บของ 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารห้องพักคนงาน คสล. ชั้นเดียว และห้องเก็บของ 
การใช้ประโยชน์ : เก็บของ 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 77.00 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 หลังคาคลุม 


อาคารหลังที่ 6 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารห้องพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว แบบวิลล่า 
การใช้ประโยชน์ : บ้านพักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 90.80 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร : กว้าง 7.30 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ห้องโถงโล่ง, ห้องนอน, ห้องน้ำและเฉลียง 

อาคารหลังที่ 7 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารห้องพักอาศัย คสล.ชั้นเดียว (แบบจำนวน 8 ห้อง) 
การใช้ประโยชน์ : ห้องพักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) : 313.60 ตร.ม. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 6.80 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ห้องโถงโล่ง และห้องพัก 


อาคารหลังที่ 8 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารบ้านพักคนงาน คสล.ชั้นเดียว 
การใช้ประโยชน์ : ห้องพักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ความยาว) : 80.00 เมตร. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย 1 ห้องโถงโล่ง, ห้องนอน และห้องน้ำ 


อาคารหลังที่ 9 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารบ้านพักไม้ ชั้นเดียว ยกพื้นสูงแบบวิลล่า 1 ห้องนอน จำนวน 2 หลัง 
การใช้ประโยชน์ : บ้านพักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย(ความยาว) : 93.80 เมตร. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 6.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ประกอบด้วย ห้องนอน, ห้องโถงและห้องน้ำ 


อาคารหลังที่ 10 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคารบ้านพักไม้ ชั้นเดียว ยกพื้นสูง แบบวิลล่า 1 ห้องนอน 
การใช้ประโยชน์ : บ้านพักอาศัย 
พื้นที่ใช้สอย (ความยาว) : 162 เมตร. 
ขนาดอาคาร : กว้าง 6.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ประกอบด้วยห้องนอน,ห้องโถงและห้องน้ำ 


อาคารหลังที่ 11 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : อาคาร คสล, ชั้นเดียว โรงครัว 
การใช้ประโยชน์ : ครัว 
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 เมตร. 
ขนาดอาคาร : กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ห้องครัว 

อาคารหลังที่ 12 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : สระว่ายน้ำ 
การใช้ประโยชน์ : - 
พื้นที่ใช้สอย : 153 เมตร. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : รั้วคอนกรีต 


อาคารหลังที่ 13 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : ส่วนโล่งหลังคาคลุม 
การใช้ประโยชน์ : ส่วนโล่งหลังคาคลุม 
พื้นที่ใช้สอย : 128.00 เมตร. 
ขนาดอาคาร :กว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ทางเดิน 


อาคารหลังที่ 14 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : ลานคสล. และ LANDSCAPE 
การใช้ประโยชน์ : ทางเดิน 
พื้นที่ใช้สอย : 2,100.00 เมตร 
ขนาดอาคาร : 
การจัดพื้นที่ใช้สอย : ทางเดิน 


→ บ้าน pool villa สระว่ายน้ำส่วนตัว 
→ มีหาดส่วนตัว 
→ พื้นที่รีสอร์ทติดทะเล 
สถานที่พักผ่อนกาย เล่นน้ำทะเลหาดตื้น น้ำใส มาที่นี่ Forest Beach Resort (ฟอร์เรสท์ บีช รีสอร์ท) ที่พักสะอาด พนักงานเป็นกันเอง แล้วคุณจะได้พบกับหาดทรายขาวทอดยาวเป็นระยะไกลสวยงาม น้ำสะอาดใส ใกล้กับเนินเขาสามารถทำกิจกรรมปั่นจักรยานได้ นั่งเล่นบนดาดฟ้า สังสรรค์เฮฮา ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น มีกิจกรรมทางน้ำอีกด้วย ใกล้ ๆ กันนี้ยังมีร้านอาหารทะเลหลากหลายสาขา ร้านอาหารสุดทางรัก รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความอร่อยที่ชายทะเลสุดทางรัก หาดเจ้าหลาวแห่งนี้ 

→ บ้าน pool villa สระว่ายน้ำส่วนตัว 
→ มีหาดส่วนตัว 
→ พื้นที่รีสอร์ทติดทะเล 
สถานที่พักผ่อนกาย เล่นน้ำทะเลหาดตื้น น้ำใส  ที่พักสะอาด พนักงานเป็นกันเอง แล้วคุณจะได้พบกับหาดทรายขาวทอดยาวเป็นระยะไกลสวยงาม น้ำสะอาดใส ใกล้กับเนินเขาสามารถทำกิจกรรมปั่นจักรยานได้ นั่งเล่นบนดาดฟ้า สังสรรค์เฮฮา ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น มีกิจกรรมทางน้ำอีกด้วย ใกล้ ๆ กันนี้ยังมีร้านอาหารทะเลหลากหลายสาขา ร้านอาหารสุดทางรัก รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความอร่อยที่ชายทะเลสุดทางรัก หาดเจ้าหลาวแห่งนี้ 
พื้นที่ 2-0-99 ไร่ 
บ้านพัก 14 หลัง 
มีสระว่ายน้ำส่วนกลาง 
บ้านpoolวิลล่า สระว่ายน้ำส่วนตัว 
มีหาดส่วนตัว 
พื้นที่รีสอร์ทติดทะเล 
สถานที่พักผ่อนกาย เล่นน้ำทะเลหาดตื้น น้ำใส มาที่นี่ Forest Beach Resort (ฟอร์เรสท์ บีช รีสอร์ท) 
ที่พักสะอาด พนักงานเป็นกันเอง แล้วคุณจะได้พบกับหาดทรายขาวทอดยาวเป็นระยะไกลสวยงาม น้ำสะอาดใส 
ใกล้กับเนินเขาสามารถทำกิจกรรมปั่นจักรยานได้ นั่งเล่นบนดาดฟ้า สังสรรค์เฮฮา ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น 
และมีกิจกรรมทางน้ำอีกด้วย ใกล้ ๆ กันนี้ยังมีร้านอาหารทะเลหลากหลายสาขา ร้านอาหารสุดทางรัก 
รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความอร่อยที่ชายทะเลสุดทางรัก หาดเจ้าหลาวแห่งนี้ 

ราคาขาย 65,000,000 บาท

หมู่ 6 ตำบลคลองขุด, ท่าใหม่, จันทบุรี

- สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจูน 
Tel.: 061 545 8889 
IDLine: tanatestate 
e-mail : tanatestate@gmail.com 
web: http://tanatestate.com/ 

 
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลคลองขุด, ท่าใหม่, จันทบุรี จันทบุรี
 
 
ลงประกาศเมื่อ : 2018-02-26 21:56:37
อัพเดทล่าสุดเมือ : 2018-07-23 21:25:47
 

คำนวณสินเชื่อ


 
* หมายเหตุ: ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
 
 

ประกาศอื่นของผู้ประกาศ


ประกาศใกล้เคียง

 
 
 
 

ทรัพย์เด่น

 

ประกาศอื่นของผู้ประกาศ


 
Email : contact.ban4u@gmail.com